Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Pētījums sadarbībai ar Latvijas izcelsmes zinātniekiem ārvalstīs

Bilde

Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētījumu centra (LU DMPC) pētījumi liecina par Latvijas un diasporas zinātnieku vēlmi sadarboties (pētījumi). Diemžēl joprojām trūkst praktisku instrumentu šādas sadarbības veicināšanai. Lai šo problēmu risinātu un veiksmīgi iesaistītu diasporas zinātniekus aktivitātēs Latvijā, šobrīd notiek darbs pie tīklošanās risinājumu izstrādes, kas ļautu zinātniekiem un citiem potenciālajiem partneriem Latvijā un ārvalstīs uzzināt par sadarbības iespējām un atrast vienam otru — identificēt līdzīgas pētnieciskās intereses un jomas, potenciāli radot pamatu sadarbībai pētnieciskos un cita veida akadēmiskos projektos.

Šīs LU DMPC Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā veiktās aptaujas mērķis ir iegūt informāciju, kas ļautu izveidot vienotu datubāzi vai tīklošanās platformu zinātnieku sadarbības sekmēšanai. Aptaujā aicinām piedalīties visus ārpus Latvijas dzīvojošos Latvijas izcelsmes zinātniekus, kas veic pētniecisku darbu valsts, privātajā vai nevalstiskajā sektorā, tostarp studējot doktorantūrā vai maģistrantūrā.

Būsim pateicīgi par Jūsu dalību aptaujā! Anketas aizpildes ilgums ir aptuveni 10 minūtes. Aptauju var aizpildīt latviešu vai angļu valodā. Aptaujas norises laiks ir no šā gada 31. maija līdz 25. jūnijam. Ja Jūs esat no mums saņēmis individuālu uzaicinājumu piedalīties pētījumā, lūdzam, aptaujas aizpildīšanai izmantojiet Jums uz e-pastu nosūtīto individuālo aptaujas anketas saiti. 

Ja Jums rodas kādi jautājumi par šī pētījuma norisi, lūdzu rakstiet LU DMPC pētnieku grupai uz info@diaspora.lv

Šīs aptaujas rezultātā iegūto personas datu turētājs būs Izglītības un zinātnes ministrija. Ja Jums rodas kādi jautājumi par aptaujas datu apstrādi šā pētījuma ietvaros, lūdzam tos uzdot, rakstot uz anna.leiskalne@izm.gov.lv vai das@izm.gov.lv. Vairāk par datu drošības un privātuma politiku, lūdzu, lasiet šeit.

Lai uzaicinātu aptaujā piedalīties arī citus, lūdzam dalīties ar šo https://aptauja.migracija.lv/zinatnieki2021 aptaujas saiti Facebook, Twitter, u.c., informējot arī citus dažādās valstīs dzīvojošos Latvijas izcelsmes zinātniekus par iespēju piedalīties šajā aptaujā!